PRZYDATNE INFORMACJE


Jestem  certyfikowanym  dogoterapeutą  i  nauczycielem  pracującym  od  25  lat  z  dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Terapię z udziałem psa włączyłam do swoich oddziaływań terapeutycznych we wrześniu 2011 roku. Obejmuję nią dzieci w różnym wieku (od przedszkolaków po uczniów szkoły zawodowej), z różnego rodzaju zaburzeniami:
• niepełnosprawnością intelektualną,
• autyzmem,
• zaburzeniami emocjonalnymi,
• zaburzeniami zachowania,
• zaburzeniami psychicznymi,
• dysfunkcjami narządu ruchu,
• zaburzeniami mowy.
Pracę terapeutyczną z udziałem psa opieram na wieloletnim doświadczeniu w pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi oraz profesjonalnym przygotowaniu do angażowania psa do terapii. 
W 2011 roku ukończyłam w Centrum Kynologicznym Canid w Krakowie KOMPLEKSOWY PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU DOGOTERAPII, obejmujący 2 kursy specjalistyczne:
1. „Dogoterapia – metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością” (60 godzin),
2. „Szkolenie psa do pracy w dogoterapii” (70 godzin).
Posiadam własnego, przez siebie wyszkolonego psa terapeutycznego AMANIQUE la Doro Bella (AMI). 
Pracuję w oparciu o  opracowany przez siebie program, obejmując uczestników zajęciami indywidualnymi lub grupowymi, stosownie do ich potrzeb.
Po doświadczeniach w angażowaniu psa do pracy terapeutycznej mam pewność, że dogoterapia ma sens i przynosi korzyści:
1. Radość z kontaktu z psem powoduje wydłużenie czasu ćwiczeń. 
2. Obecność psa, możliwość jego pogłaskania, zabawy z nim, umożliwia pokonanie barier psychologicznych, takich jak niepewność siebie czy wstyd. 
3. Kontakt z psem podczas wykonywania ćwiczeń jest dodatkową motywacją .
Kontakt ten powoduje m.in.:
 przełamanie nieśmiałości i nieufności w stosunku do ludzi i zwierząt,
 przełamanie bariery lęku,
 osiągnięcie stanu odprężenia i relaksu,
 otwarcie na nowe doznania i bodźce,
 wyzwolenie aktywności,
 wyzwolenie dodatkowej motywacji do działania,
 osiąganie sukcesów w terapii.
Moi  podopieczni   oswoili  się  z  obecnością psa  i  nawiązali  z nim silny kontakt emocjonalny. Nauczyli  się dostrzegać potrzeby psa, traktować go jak równorzędną istotę, bawić się i ćwiczyć ze zwierzęciem. Obserwując ich postępy, jak również powstawanie kolejnych ośrodków dogoterapii na
terenie  naszego  kraju,  zyskuję  przeświadczenie,  że  skuteczne  i  sprawdzone  na  świecie  metody przyjmują się również w Polsce. Mam nadzieję, że widok zwierzęcia w przedszkolu, szkolnej klasie, domu pomocy społecznej, w hospicjum lub w szpitalu już niedługo nie będzie budził oburzenia lub zdziwienia, lecz tylko radość i pozytywne emocje.
Moim  zamierzeniem  jest  popularyzowanie  i  rozwijanie  tej  formy  pomocy  dzieciom z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami, jak również starszym i przewlekle chorym dorosłym. 
Więc ej o moim psie terapeutycznym w zakładce PSY TERAPEUTYCZNE
Dokładniejsze informacje o ukończonych przeze mnie kursach z zakresu dogoterapii na stronie http://www.canid.pl/szkolenie-ps%C3%B3w/Kursy_i_szkolenia/162-DOGOTERAPIA_-_Kurs_I_i_II.html

0 komentarze:

Prześlij komentarz